Érvényesek a 2014-es kamarai választások határozatai

014. évi tisztújító közgyűlésének összes határozatát megsemmisítő jogerős ítéletet és kimondta, hogy az első és másodfokú bíróságok jogsértő módon hozták meg korábbi, a 19 BÜK tag felperes keresetének helyt adó döntéseiket.

Az eljárást ma véglegesen lezáró felülvizsgálati ítélet,(link) különös tekintettel annak indokolására, a közeljövőben valószínűleg számos szakmai, kritikai elemzés tárgya lesz. Mindez azonban nem változtat azon, hogy az ügy eldőlt és jogászként nincs más dolgunk, mint ennek a ténynek a tudomásul vétele.

Noha az Ügyvédi Összefogás Egyesület (ÜÖE) – létéből, eddigi működéséből és szakmai álláspontjainak sokaságából fakadóan – nyilván nem ért egyet az ítélettel, fegyelmezetten tudomásul veszi azt a tényt, hogy – sport hasonlattal élve – a győztes gólt 2:0-ás vezetésnél nem a „tizenkilenceknek” sikerült belőnie. A jogásztársadalomra és az egyes kollégák szakmai megítélésére bízza, hogy a két helyt adó ítélet, valamint a mai kúriai döntés – különös tekintettel az eljáró kúriai tanácselnök ellen benyújtott és elutasított elfogultsági kifogás indokaira is – miként értelmezhető.

A regnáló kamarai vezetés igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy a kamarai közélet szétziláltsága, az ügyvédi társadalom megosztottsága végső soron az ÜÖE, vagy tagjai magatartására, perindítására vezethető vissza. Ezúton is tájékoztatjuk őket, hogy mi nem az ok, hanem az okozat vagyunk. A kamarai választások tisztasága, ebből fakadóan az ezt követő köztestületi működés tisztasága minden ügyvéd alapvető célja, érdeke kell, hogy legyen, ebből nem lehet engedni. Mindazonáltal – és erről a kamarai vezetés mélyen hallgat – a perindító kollégák már az eljárás legelején megtették a kamarai vezetés felé azt az ajánlatukat, hogy amennyiben a kamarai nyilvánosság bevonásával korszerű, tisztességes és alkalmazható választási szabályzat kerülne megalkotásra és ezt követően egy közösen megállapított időpontra új választás kerülne kiírásra, úgy a keresetüket készek visszavonni. Sajnos e jelzésük süket fülekre talált.

A Kúria a mai napon felülvizsgálati ítéletével megváltoztatta a BÜK 2

Meggyőződésünk, hogy az elmúlt két év a Kúria, nem tagadjuk, számunkra is megdöbbentő döntése ellenére sem volt hiába való. Olyan, korábban soha nem tapasztalt, folyamatok indultak meg az ügyvédi kamarai közélet megújulása és megtisztulása irányába, amelyek immáron elodázhatatlanná teszik a szervezeti reformokat és a kamarai közélet új morális alapokra helyezését. Velünk, vagy nélkülünk, tulajdonképpen mellékes, a lényeg az eredmény. Az ÜÖE feltétlen erkölcsi és szakmai támogatását élvezi mindenki, aki a reformokban kész aktívan és konstruktív módon részt venni.

Eredeti céljaink, a kamarai nyilvánosság kiterjesztése, a korszerű és tisztességes eljárási szabályok (legyen szó tisztújításról, fegyelmiről, közpénzköltésről, kitüntetésekről vagy akármi másról) megalkotása és a kamarai tisztségviselés valódi közmegbízatásként történő kezelése, nem változtak. Ezek vonatkozásában továbbra is elhivatottak és elszántak vagyunk. Az út hosszú és rögös, számos konfliktussal teli, de adjon erőt mindannyiunknak, hogy az első és legfontosabb részén már túl vagyunk: a hallgatás csendjét sikeresen törtük meg.

Remélhetőleg mindazok, akiknek jelenlegi pozíciójuknál fogva ma még dolga és felelőssége a kamara jövőjének meghatározása hasonlóan ítélik meg a prioritásokat.  Mi mindenesetre itt leszünk, hogy időről-időre emlékeztessük őket erre.